x
Hotline

Bán hàng trực tuyến : 02473.024666

Hết giờ làm việc
Hỗ trợ miền Bắc
Kinh doanh
Chat Yahoo với Kinh doanh
Chat Skype với Kinh doanh
Phân phối và giải pháp
Chat Yahoo với Phân phối và giải pháp
Chat Skype với Phân phối và giải pháp
Kỹ thuật Tiệp
Chat Yahoo với Kỹ thuật Tiệp
Chat Skype với Kỹ thuật Tiệp
Kỹ thuật Bình
Chat Yahoo với Kỹ thuật Bình
Chat Skype với Kỹ thuật Bình
Hỗ trợ miền Nam
Hỗ trợ miền nam
Chat Yahoo với Hỗ trợ miền nam
Chat Skype với Hỗ trợ miền nam

Cách reset tổng đài Panasonic KX-NS300

 

Cách reset tổng đài Panasonic KX-NS300

Hướng dẫn reset các dòng tổng đài Panasonic KX-NS300

Khi ta bị mất Password, không đăng nhập lại được, hoặc muốn clear mọi thứ về mặc định thì ta mới Reset,

Note: Khi reset này sẽ clear toàn bộ và đưa tổng đài về trạng thái mặc định của nhà sản xuất

Reset tổng đài Panasonic KX-NS300

Tắt điện nguồn
 tổng đài -> Gạt nút gạt sang System Initalize -> Bật nguồn tổng đài -> Đèn Run nháy xanh 3-5 lần -> Gạt nút gạt sangNormal

Địa chỉ IP mặc định của tổng đài là: 192.168.0.101

User/Pass đăng nhập: INSTALLER/1234

Địa chỉ IP mặc định của tổng đài là: 192.168.0.101

User/Pass đăng nhập: INSTALLER/1234

Thảo luận về Cách reset tổng đài Panasonic KX-NS300

1
2
3
4
5
6